Εκπαιδευτικός

Athens, Greece · Athens · 11522

Description

Η Edu-tailors είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία θα παρέχει φροντιστηριακά μαθήματα online, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και μαθήματα ξένων γλωσσών και test prep.

Αναζητούμε εκπαιδευτικό για τη διεξαγωγή μαθημάτων εξ αποστάσεως. Τα μαθήματα θα είναι τα εξής:


Επιθυμητό είναι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να διαθέτουν διδακτική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους, είτε σε φροντιστήριο είτε πραγματοποιώντας ιδιαίτερα μαθήματα.

Requirements

Benefits

Apply for this job